เหรียญหลวงพ่อคูณ'รุ่นเสมาหน้าเลื่อนนิรันตรายเหนือดวง'

เหรียญเสมาหน้าเลื่อน"รุ่นนิรันตรายเหนือดวง"


 พระเหรียญเสมาหน้าเลื่อน"รุ่นนิรันตรายเหนือดวง" เนื้ออัลปาก้า หมายเลข3738 สวยครับ สายหลวงพ่อคูณหรือนักสะสมไม่ควรพลาดเริ่มหายากแล้วครับราคาขยับขึ้นเรื่อยๆครับ บูชา 1050 บาท ครับ และยังมีเนื้อทองแดงอีก 5 เหรียญ   เหรียญละ 600 บาท ครับ โทร 0878260680สร้างน้อย พิธีดี พิธีใหญ่ วัตถุประสงค์ชัดเจน ปลุกเสก 3 วาระ สุดเข้มขลัง... พร้อมกัน 3 รุ่น โดยคณะศิตย์กลุ่มเดียวกัน จัดสร้างถวาย
1. เหรียญเสมาหน้าเลื่อน นิรันตรายเหนือดวง
2. เหรียญ ไพรีพินาศ
3. เหรียญหล่อโบราณ รศ 233 (แบบเต็มองค์ และ แบบครึ่งองค์)
วาระ 1 อธิฐาน จิต โดยหลวงพ่อคูณ และ เกจิแดนอีสาน ณ วัดบ้านไร่ 28 ธันวาคม 2556
หลวงพ่อคูณอธิฐานจิตและ ยังมีเกจิ ร่วมปลุกเสก รวมเป็น ๙ รูป ณ วัดบ้านไร่ ดังนี้
1.พระธรรมวรนายก เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช เจ้าคณะจังหวันครราชสีมา
2.ท่านเจ้าคุณพระสมาจารวิมล(หลวงพ่อชา)เจ้าอาวาสวัดมิตรภาพวราราม เจ้าคณะอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3.พระครูอนุวัติชินวงค์ (หลวงพ่อจอย)ครู่บารมี เจ้าอาวาสวัดโนนไทย เจ้าคณะอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
4.พระครูประทุมสารคุณ(หลวงพ่ออินทร์)วัดบ้านบัว รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
5..พระครูวิภัติธรรมศาล เจ้าอาวาสวัดสำนักตะคร้อ เจ้าคณะอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
6.พระครูสิทธิศรีคุณ(หลวงพ่อเงิน)เจ้าอาวาสวัดสะแกราช รองเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
7.พระอธิการทองสุธสีโร(หลวงพ่อทอง) เจ้าอาวาสพระพุทธบาทเขายายหอม อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
8.พระครูประโชติปัญญาภรณ์(หลวงพ่อประทวน)เจ้าอาวาสวัดถ้ำดาวเขาแก้ว จังหวัดลพบุรี

วาระ 2 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดแจ้งนอก
โดย ๙ พระเกจิอาจารย์ ที่นั่งปรก พุทธาภิเษก เหรียญ รุ่นไพรีพินาศ รุ่นนิรันตรายเหนือดวง และเหรียญหล่อ รุ่นรศ.๒๓๓ วาระที่สอง ณ.พระอุโบสถวัดแจ้งนอก เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๑.พระมหาบรรจง วัดแจ้งนอก จ.นครราชสีมา
๒.พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่(พระอารามหลวง) จ.สมุทรสงคราม (จุดเทียนชัย)
๓.หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม จ.อ่างทอง (ดับเทียนชัย)
๔.หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี
๕.พระอาจารย์ติ๊ก วัดดาวดึงษ์ จ.ปทุมธานี
๖.พระอาจารย์แดง วัดไร่บางตาวา จ.ปัตตานี
๗.พระอุปัชฌาย์เลี่ยม วัดมัชฌิมภูผา จ.นครศรีธรรมราช
๘.พระอาจารย์ตี๋เล็ก สำนักสงฆ์เขาสุนะโม จ.เพชรบูรณ์
๙.ครูบาทันใจ วัดป่างิ้ว จ.เชียงใหม่

วาระ 3 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบ้านไร่
โดย หลวงพ่อคูณอธิฐานจิต ปลุกเสก ณ วัดบ้านไร่ 


รุ่นนี้จึงเรียกได้ว่า เพรียบพร้อมทุกประการ เหรียญสวย ชื่อรุ่นความหมายดี พระเกจิดังปลุก อัดพลัง พุทธคุณเต็มเปี่ยม พูดได้ว่าแขวนเดี่ยวได้เลย